2848 job i Sønderjylland
2848 job i Sønderjylland

Gratis annoncering for nye kunder til og med 1. august 2020


For at støtte alle interesserede parter har vi valgt, at tilbyde gratis annonceing på Sydjob og Fynjob samt alle lokale jobbanker til og med 1. august 2020.

Vi håber på denne måde at kunne yde en beskeden indsats i forbindelse med de svære tider vi ser p.g.a. Corona virussen.

Økonomisk sparer arbejdsgivere mange penge hvilket også kan betragtes som et incitament til også at bestille en annonce på Jobindex. Dette kan let tilvælges i.f.m. indtastningen af annoncen på Sydjob og Fynjob.

Online fakturaer bliver løbende justeret hvis Jobindex tilvælges.


Med de venligste hilsner og håb om snarlig fremgang

Sydjob og Fynjob