2944 job i Sønderjylland
2944 job i Sønderjylland

Praktisk medarbejder til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling
Syddanmark
7300 Jelling
Røde Kors Asylafdeling
Praktisk medarbejder til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Center Sandvads målgruppe er voksne asylansøgere eller personer med en adfærd, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. De fleste har som følge af deres lidelser varige funktionsnedsættelser og stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Center Sandvad er et åbent døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Centret skal yde en kvalificeret og tværfaglig indsats for målgruppen, hvor opgaven er at introducere beboerne til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme.

Arbejdsopgaver:

  • Sikre renholdelse af centret i samarbejde med den tekniske medarbejder
  • Sikre korrekt anvendelse af rengøringsmidler, maskiner samt sikkerhedsudstyr
  • Udarbejde rengøringsstandarder og rengøringsplaner
Røde Kors Asylafdeling
Indrykket: 14-09-2021 15:45:33
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 00:00:00


Praktisk information
Indrykket: 14 sep 2021
Udløber: 26 sep 2021
Jobtype:
Arbejdsområde: Service