2944 job i Sønderjylland
2944 job i Sønderjylland

Socialkoordinator til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling
Syddanmark
7300 Jelling
Røde Kors Asylafdeling
Socialkoordinator til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Center Sandvads målgruppe er særligt udsatte voksne asylansøgere. Det er personer med en adfærd eller funktionsnedsættelse, der gør, at de ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. De fleste har som følge af deres lidelser stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Center Sandvad er et åbent døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Centret skal yde en kvalificeret og tværfaglig indsats for målgruppen, hvor beboerne introduceres til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme.

Som socialkoordinator vil din overordnede opgave være at varetage og udvikle den socialfaglige indsats, sikre en tværfaglig koordinering af sociale indsatser på centeret og socialfaglig sparring med øvrige faggrupper på centeret.

Røde Kors Asylafdeling
Indrykket: 14-09-2021 14:45:33
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 00:00:00


Praktisk information
Indrykket: 14 sep 2021
Udløber: 26 sep 2021
Jobtype:
Arbejdsområde: Socialrådgivning