4.935
4.935
 job i Region Syddanmark og Nordtyskland
Log ind ▼
Om virksomheden
Udviklingsråd Sønderjylland
Bjerggade 4K
6200 Aabenraa
Tlf:
7333 1370
Arbejdsområde:
1015149457
Udviklingsråd Sønderjylland
Sønderjysk vækst og jobskabelse med øget samarbejde
 
Af formandskabet i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune.
 
Kære Syd- og Sønderjyske folketingskandidat
 
I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) ser vi frem til at styrke samarbejdet om at gøre landsdelen til et endnu bedre sted at bo, arbejde og uddanne sig, når det nye folketing er på plads efter valget.
 
Sønderjylland har nogle unikke muligheder, der på en række områder fortjener øget opmærksomhed fra jer der vælges til det kommende Folketing. I får hovedansvaret for tilpasse de statslige rammebetingelser på erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, så offentlige og private virksomheder i landsdelen kan frigøre det fulde potentiale i retning af fornyet vækst og jobskabelse.
 
Både i forhold til at reducere barrierer for virksomhedernes vækst og øget inddragelse af landsdelen i planerne for at skabe ny vækst og job i hele Danmark! Det er det fokus vi har, når vi mødes efter valget. Og vi er med rette ambitiøse på landsdelens vegne, her et par eksempler:
 
- Sønderjylland er produktions- og serviceland med mange store og globalt orienterede industri-, produktions og handelsvirksomheder, der bidrager til landsdelens og Danmarks økonomiske vækst. Derudover er der i landsdelen erhvervsstyrkepositioner indenfor energiteknologi/automatisering, fødevarer og logistik. Styrk derfor de videregående uddannelser i landsdelen og gør dem endnu mere unikke, så de sønderjyske erhvervsstyrkepositioner også i de kommende år kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
 
- Sønderjylland er \\\\\\'Porten til Europa\\\\\\' og et betydeligt knudepunkt for den gods- og persontransport ind og ud af landet, der dagligt er med til at berige Danmark. Styrk derfor infrastrukturforbindelserne mellem Danmark og Tyskland, der fremtidssikrer fremkommeligheden i Jyllands Korridoren. På jernbaneområdet med en dansk-tysk jernbanestation i den grænsenære region, der kan indgå i en kommende hurtig togs forbindelse Århus-Hamborg. Og på vejområdet med en sammenhængende og robust parallel vejstruktur fra nord til syd langs vestkysten og på tværs af Danmark og Tyskland.
 
- Sønderjylland er mulighedernes land der også fremadrettet leverer produkter, serviceydelser og menneskelige ressourcer til den fælles udvikling i Danmark. Og der er masser af gode ideer til ny vækst og jobskabelse i netop denne landsdel. Men på udvalgte områder er der brug for, at det nye Folketing lægger sig endnu mere i selen for at tilpasse rammebetingelser på erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, så de styrker landsdelen og de virksomheder der skal skabe morgendagens job.
 
Vi ser frem til samarbejdet.
Om virksomheden
Udviklingsråd Sønderjylland
Bjerggade 4K
6200 Aabenraa
Tlf:
7333 1370
Arbejdsområde:
1015149457
Udviklingsråd Sønderjylland
Sønderjysk vækst og jobskabelse med øget samarbejde
 
Af formandskabet i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune.
 
Kære Syd- og Sønderjyske folketingskandidat
 
I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) ser vi frem til at styrke samarbejdet om at gøre landsdelen til et endnu bedre sted at bo, arbejde og uddanne sig, når det nye folketing er på plads efter valget.
 
Sønderjylland har nogle unikke muligheder, der på en række områder fortjener øget opmærksomhed fra jer der vælges til det kommende Folketing. I får hovedansvaret for tilpasse de statslige rammebetingelser på erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, så offentlige og private virksomheder i landsdelen kan frigøre det fulde potentiale i retning af fornyet vækst og jobskabelse.
 
Både i forhold til at reducere barrierer for virksomhedernes vækst og øget inddragelse af landsdelen i planerne for at skabe ny vækst og job i hele Danmark! Det er det fokus vi har, når vi mødes efter valget. Og vi er med rette ambitiøse på landsdelens vegne, her et par eksempler:
 
- Sønderjylland er produktions- og serviceland med mange store og globalt orienterede industri-, produktions og handelsvirksomheder, der bidrager til landsdelens og Danmarks økonomiske vækst. Derudover er der i landsdelen erhvervsstyrkepositioner indenfor energiteknologi/automatisering, fødevarer og logistik. Styrk derfor de videregående uddannelser i landsdelen og gør dem endnu mere unikke, så de sønderjyske erhvervsstyrkepositioner også i de kommende år kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
 
- Sønderjylland er \\\\\\'Porten til Europa\\\\\\' og et betydeligt knudepunkt for den gods- og persontransport ind og ud af landet, der dagligt er med til at berige Danmark. Styrk derfor infrastrukturforbindelserne mellem Danmark og Tyskland, der fremtidssikrer fremkommeligheden i Jyllands Korridoren. På jernbaneområdet med en dansk-tysk jernbanestation i den grænsenære region, der kan indgå i en kommende hurtig togs forbindelse Århus-Hamborg. Og på vejområdet med en sammenhængende og robust parallel vejstruktur fra nord til syd langs vestkysten og på tværs af Danmark og Tyskland.
 
- Sønderjylland er mulighedernes land der også fremadrettet leverer produkter, serviceydelser og menneskelige ressourcer til den fælles udvikling i Danmark. Og der er masser af gode ideer til ny vækst og jobskabelse i netop denne landsdel. Men på udvalgte områder er der brug for, at det nye Folketing lægger sig endnu mere i selen for at tilpasse rammebetingelser på erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, så de styrker landsdelen og de virksomheder der skal skabe morgendagens job.
 
Vi ser frem til samarbejdet.
Beliggenhed og ruter